Zondagsdienst

Elke zondag komen we samen om God te aanbidden, Gods aanwezigheid te zoeken, Gods Woord te delen, te bidden voor elkaar en het avondmaal te vieren.

We vinden het fijn als gasten zich welkom voelen en nodigen je uit om na de samenkomst te blijven voor een koffie, thee, verse soep en een leuke babbel.

De deuren gaan open om 9.30 uur.


Locatie Houthalen ( Pastorijstraat 40 bus 3, 3530 Houthalen-Helchteren)


(Her)bekijk onze dienstuitzendingen op YouTube

Wie is Jezus?Een relatie hebben met Jezus is het mooiste wat er is. Maar wie is die Jezus nu precies? En waarom noemen miljarden mensen in de wereld zichzelf volgers van Christus? Waarom zou ik een relatie willen hebben met Jezus?
God is liefde. Hij heeft alles op aarde gemaakt en het hoogtepunt van zijn creatie ben jij, de mens. Hij heeft jou geschapen en Hij wil een persoonlijke relatie met jou.
Helaas kiezen mensen niet altijd voor Zijn liefde. Kijk maar om je heen: elke dag wordt het nieuws gevuld door oorlog, pijn en verdriet. Dit is het gevolg van de keuzes die wij maken. Dit noemen wij zonde. Zonde is een kloof die tussen jou en God zit. Denk eens bij jezelf: heb ik ooit iets verkeerds gedaan?
Maar God heeft ons nooit uit het oog verloren. De Bijbel zegt: "Want Gods liefde voor de mensen was zo groot, dat hij zijn enige Zoon gegeven heeft. Iedereen die in hem gelooft, zal niet sterven, maar voor altijd leven." God heeft zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde gestuurd om onze zonde op zich te nemen. Daardoor kunnen wij nu de kloof overbruggen. Het enige wat wij hoeven te doen is in Jezus geloven.
Jezus is gestorven voor jouw zonde. De vraag is nu aan jou: kies jij er voor om Jezus Christus te volgen? Kies jij voor een relatie met God? Kies jij voor een nieuw leven gevuld met Zijn liefde?

Mocht je Hem nog niet kennen, dan wensen we je dit van harte toe. God zegt in de Bijbel: Wie Mij met een oprecht hart zoekt, zal Mij vinden. Zoek jij de God die alles gemaakt heeft? Vraag Hem dat Hij Zich aan jou openbaart, Hij zal dit doen!
Je mag Jezus kennen zoals Hij écht is! Hij is onze boodschap aan deze wereld. Laat je inspireren en uitdagen om je leven met Hem te delen. Hij is de rijkdom waar ieder mens naar zoekt!

De waterdoop
&
de doop met de Heilige Geest en vuurDe doop is een essentieel onderdeel van een gezonde wedergeboorte. Toen de duizenden toehoorders op de Pinksterdag Petrus’ boodschap geloofden en diep in hun hart geraakt werden en ze vroegen wat ze nu moesten doen (2:37), zei Petrus:

Handelingen 2:38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. 41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.

Wat zien we in deze tekst?

  • Geloven en bekeren was niet voldoende, ze moesten zich laten dopen.
  • De doop was voor iedereen en meteen, de doop werd niet uitgesteld.
  • De doop diende volgens Petrus ‘tot vergeving van zonde’ (zie ook 1 Petr. 3:20).
  • Dezelfde dag (!!) werden de 3000 mensen nog gedoopt, wat een doopdienst moet dat geweest zijn.
  • De mensen die gedoopt werden, werden aan ‘hen’, d.w.z. ‘de gemeente’ toegevoegd (Hand. 2:47)
  • Een gezonde wedergeboorte bestaat uit belijden & bekering, waterdoop en vervulling met de Heilige Geest. Deze kan je wel onderscheiden maar niet scheiden.
  • De waterdoop is een openbare getuigenis aan de wereld en aan satan dat wij bewust kiezen om niet meer te leven onder de gebondenheid aan de wereld en de zonde  maar nu ons leven geven aan Jezus en Hem willen dienen in gehoorzaamheid en alle vrijheid.

Dit is maar een zeer beknopte uitleg over de doop. Heb je meer vragen? Neem dan zeker contact met ons op via church@worshipandgrace.be

De doop is geen optie, maar een opdracht. Geloof jij in Jezus, ben je nog niet gedoopt maar wil jij je laten dopen? Stuur een mail naar church@worshipandgrace.be en aan de hand van jouw getuigenis van hoe je tot geloof gekomen bent willen we je heel graag dopen!

Kind opdragen aan GodHet opdragen van kinderen is geen doopdienst en is meer dan bidden voor zegen voor onze kleinsten. Het gaat over de ouders die hun kinderen willen toewijden aan God, Jezus, de Heer.

Jozef en Maria deden dit met Jezus volgens de wet van Mozes. Zij gingen op de 40e dag na de geboorte naar de tempel om hun eerstgeboren zoon aan de Here voor te stellen (Lucas 2:22-23). Als ouders nemen we de beslissing om onze kinderen in Gods dienst te willen laten opvoeden, groeien en dienen. Om in Gods wegen en Zijn plan te wandelen en in de bestemming terecht te komen die God voor onze zonen en dochters voorzien heeft.

Als kerk zegenen en bidden we zowel voor het kind als voor de ouders. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op om dit gezin bij te staan zowel geestelijk als in het dagelijks leven.

Wil je jouw kind opdragen? Stuur een mail naar church@worshipandgrace.be en we zullen  zorgen voor een mooie, persoonlijke opdragingsdienst.