Visie

Worship en Grace gelooft • In de volle werking van de Heilige Geest
 • Dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is.
 • Dat we elke dag moeten sterven aan onszelf en leven in en door Jezus Christus.
 • Dat Jezus mensen verandert naar Zijn beeld.
 • In gelijkwaardigheid tussen man en vrouw.
 • Dat bij God alle dingen mogelijk zijn.
 • Dat het bovennatuurlijke natuurlijk hoort te zijn.
 • In de kracht van dienen van elkaar en de wereld om ons heen.
 • In samenwerking met andere kerken en met de overheid.
 • In de kracht van gebed.
 • In geven en zenden.

Worship en Grace draagt in jouw leven bij • Door jou uit te nodigen om te groeien in jouw maximale potentieel.
 • Door jou te helpen tot groei en bloei te komen.
 • Door jou te ondersteunen om tot herstel te komen.
 • Door jou dicht bij God te brengen.
 • Jouw uit te dagen om het leven van Jezus uit te leven in jouw omgeving.
 • Door ruimte voor jou te maken waarbinnen jij, met vallen en opstaan, tot groei mag komen.

De waarden van Worship en Grace • Liefde voor alle mensen.
 • Iedereen is welkom – gastvrijheid.
 • Groot geloof.
 • Familie zijn.
 • Een atmosfeer van bemoediging.
 • Gods tegenwoordigheid.
 • Vrijheid voor de werking van de Heilige Geest.