Wat doen we?

Open Heaven

In de Bijbel staat dat het gebed van een rechtvaardige krachtig is en zijn uitwerking niet mist. Wekelijks komen we op dinsdag samen om te bidden.
Gebedsverzoeken kunnen steeds doorgegeven worden in de rubriek Prayrequests.

Praytime | Property Of Jesus Ministries
Movienight | Property Of Jesus Ministries

Movienight

Op regelmatige basis houden wij ook een movienight waarbij christelijke films, die toepasselijk zijn in je dagdagelijkse leven, getoond worden.

In His presence

In His presence is een maandelijks / 2 maandelijks terugkerende avond waarin we een atmosfeer en cultuur willen creëren waarin Gods Geest door ons heen mag werken.

In His presence | Property Of Jesus Ministries

‘Maar jullie zijn door God uitgekozen. Jullie zijn een uitgekozen volk, een koninkrijk van priesters, een volk dat bij God hoort en dat zijn eigendom is. Jullie zijn uitgekozen om de mensen te vertellen van de geweldige dingen die God heeft gedaan. Hij heeft jullie uit het donker geroepen om in zijn heerlijke licht te komen leven.’ ‭‭

1 PETRUS‬ ‭2:9‬ ‭

Onderwijs • Fundamenten van het Koninkrijk

  Deze cursus rijkt jonggelovigen een basis aan om te bouwen aan een sterk geestelijk fundament.
  Wat is zonde? - Genade/vergeving - Rechtvaardiging - Identiteit (Wie ben ik in Christus?) - Wie is de Heilige Geest? …. is slechts een greep uit de aangeboden thema's.
  Deze open avonden bieden de jonggelovigen ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen en delen van persoonlijke getuigenissen.

 • Firestarters

  Firestarters wil je aansporen om te leven en te dienen vanuit passie en identiteit.
  Het moedigt je aan om te zoeken naar je bestemming, te leven vanuit kracht in heiligheid, gebed, profetie en genezing.

 • Treasure Hunt

  Deze studie rijkt jonggelovigen een basis aan om te bouwen aan een sterk geestelijk fundament.
  Wat is zonde? - Genade/vergeving - Rechtvaardiging - Identiteit (Wie ben ik in Christus?) - Wie is de Heilige Geest? …. is slechts een greep uit de aangeboden thema's. Deze open avonden bieden de jonggelovigen ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen en delen van persoonlijke getuigenissen.


Kinderen | Property Of Jesus Ministries

KinderenGod houdt van kinderen! Wij hechten er veel belang aan dat ook zij met plezier naar de kerk komen en zich vooral thuis mogen voelen. Er is steeds een apart programma voorzien voor kinderen tijdens de zondagsdienst.

Het is ons verlangen als kerk om hen te helpen in hun persoonlijke relatie met God door Waarheid (het Woord) en door de Heilige Geest. We willen hen helpen om Gods aanwezigheid te zoeken, om Zijn liefde te kennen en hen te helpen wandelen in hun bestemming. God is een nieuwe generatie aan het doen opstaan, een generatie dat verlangt om het verschil te mogen zijn in de maatschappij, om Zijn licht te doen schijnen, om Jezus te volgen als een ware discipel.

Kinderen zijn bij ons evenwaardig als volwassenen en het is een ware eer voor ons om hen te mogen dienen.

OutreachWant Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.

Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.

Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?

En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?

En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?

En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.

Outreach | Property Of Jesus Ministries