Worshipnight met Peter de Zwart

Op 27 januari 2018 organiseerden we onze eerste worshipnight van het jaar.

Onze huisband o.l.v. Asarela leidde ons in aanbidding.

Wist je dat aanbidding een levensstijl is? 

Wist je dat aanbidding een atmosfeer creeërt waarin God kan werken?

Na de aanbidding sprak Peter de Zwart over een ‘cultuur van eer’.

Een cultuur die aanwezig hoort te zijn in elke leven, bestuur en de onderlinge relaties van de kerk.  Het is een cultuur die opwekking creeërt en een verfrissende kijk geeft op de vijfvoudige bediening waarover de Bijbel spreekt.

Jezus erkende dit belangrijke principe in Matteüs 20:25-26: ‘En toen Jezus hen bij Zich geroepen had, zei Hij: ‘U weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren, en de groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn; maar wie onder u groot wil worden, die moet uw dienaar zijn.’

Als de gelovigen die machtig zijn leren hoe ze de mensen om zich heen kunnen versterken, dan zal het volgende gebed zonder meer realiteit worden: ‘Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde.’

U kunt de waarheden die in deze praktische en tegelijkertijd bovennatuurlijke principes geopenbaard worden vandaag nog toepassen op uw familie, werkplek, woonplaats, bediening, kerk – en overal waar u met andere mensen te maken heeft.

Meer weten over dit thema: Lees ‘Een cultuur van eer’ van Danny Silk.