-CANCELLED- Worship Night // Luke Brendling 28/03/2020

(NL) Luke Brendling is een rondreizende zendeling uit het Verenigd Koninkrijk – een enthousiaste boodschapper die leeft om te zien hoe mensen door de kracht van Jezus Christus worden bevrijd en in een persoonlijke relatie met God worden gebracht.

Hij is geboren om te prediken. Met zijn dynamische en boeiende leerstijl heeft Luke gezien dat veel mensen de levensveranderende beslissing nemen om Jezus te volgen. Zijn doel is om de gave van het geloof aan te wakkeren, een vuur in het hart van mensen aan te steken dat hen zal helpen te geloven in een God die het onmogelijke mogelijk maakt. Luke is gepassioneerd en houdt ervan om ruimte te maken voor de Heilige Geest om zo te zien hoe Hij werkt in de levens van mensen. Ook gaat zijn hart uit naar de plaatselijke kerken en houdt hij ervan om te zien hoe zij bekrachtigd worden doorheen zijn leer.

—————————————————————

(EN) Luke Brendling is an Itinerant Minister from the UK – a fired-up communicator who lives to see people set free by the power of Jesus Christ and brought into personal relationship with God.

Born to preach, Luke’s dynamic and engaging teaching style has seen many people make the life-transforming decision to follow Jesus. His mandate is to stir up the gift of faith, lighting a fire in people’s hearts that will help them believe God for the impossible. Luke is passionate about making room for the Holy Spirit to work in people’s lives, and has a heart to empower the local church through his teaching.