In His Presence

Als kerk delen we de visie dat tijd doorbrengen met je Schepper, belangrijker is dan dingen doen voor Hem.  Onze God is een God van intimiteit, relatie en communicatie.  Hij wil dat je tijd met Hem doorbrengt.  Hij heeft je wat te vertellen! Maar maken we tijd om te luisteren?

Op ‘In HIS presence’-avonden maken we bewust tijd om Zijn aanwezigheid te zoeken en te luisteren naar wat Hij ons wilt vertellen.

Je leert iemand pas kennen als je tijd met elkaar doorbrengt nietwaar?

Tijdens de avond op 19 januari 2018 spraken we kort met elkaar over overgave.

Een moment van volledige overgave aan de HG kan meer bewerken in 5 minuten dan jij op eigen kracht kan doen in 5 jaar!

Durf ik me overgeven aan de HG?  Durf ik mijn eigen ik en mijn denken aan de kant te schuiven?

Mag God nog mysterieus zijn?  Of moet alles in vakjes passen?  Want God is groter dan vakjes, Hij laat zich niet begrenzen.

Als je wacht, stopt met bezig zijn en je volledig overgeeft…dan daagt God op! ALTIJD!

En dat doet Hij ook altijd op deze avonden.

Info over onze volgende avond volgt nog.