Genezing door Werner Lehman

Bevrijding… …een thema dat vaak gemeden wordt in de christelijke wereld. Toch lezen we in Matteüs 10:8 dat Jezus zijn 12 discipelen de volgende opdracht geeft: Genees de zieken, maak doden weer levend, verjaag duivelse geesten. Wij geloven dat deze boodschap actueler is dan ooit en dus ook voor ons -Christenen-  vandaag. Terwijl bidden voor genezing stilaan deel is geworden …